ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយម្ចាស់ហ៊ុន និងមានអ្នកតំណាងបួនប្រភេទ ។ ប្រភេទទីមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ប្រភេទទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ដែលអាចទាំង នាយកប្រតិបត្តិ និង CFO ដែលធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃ ។​ អ្នកតំណាងប្រភេទទីបី​ ត្រូវបាន ជ្រើសរើសពីបុគ្គលិកម៉ាក់ស៊ីម៉ា អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយបុគ្គលិកទាំងអស់ ។ អ្នកតំណាងប្រភេទផ្សេងទៀត ត្រូវបានជ្រើសរើសខាងក្រៅ និងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពឯករាជ្យពីក្រុមហ៊ុន ។ 

តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន​ ដោយដើរតួជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ។ ខ្លឹមសារសំខាន់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​​ព្យាយាមធ្វើអោយប្រាកដថាផលប្រយោជន៏ របស់ម្ចាស់ហ៊ុនត្រូវបានបម្រើយ៉ាងល្អ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ន

លោក អន​ ប៊ុនហាក់

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អន​ ប៊ុនហាក់ បច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅម៉ាក់ស៊ីម៉ា គឺជាសមាជិកស្ថាបនិក នៅម៉ាក់ស៊ីម៉ា​។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃម៉ាក់ស៊ីម៉ា នៅចុងឆ្នាំ ២០១១ ។ មុនពេលដែលធ្វើការនៅម៉ាក់ស៊ីម៉ា លោកបណ្ឌិត ប៊ុនហាក់ បានបម្រើការជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មប៉ាស៊ីហ្វិក (១៩៩៥​​- ២០០០) ។ លោកបណ្ឌិត​ ប៊ុនហាក់ ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (DBA) ផ្នែកគ្រប់គ្រង នៅសាកលវិទ្យាល័យ ព្រីស្តុនសហរដ្ឋអាមេរិច ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ប្រទេសកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ ​Ateneo De Zambuaga ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ លោកបណ្ឌិត ប៊ុនហាក់ បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ។​ចិត្ត ។

លោក TAEJUN SHIN

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក TAEJUN SHIN  គឺ ជាស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Gojo & Company, Inc. ដែលជាភាគទុនិកភាគច្រើនរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េ និងសាលាហិរញ្ញវត្ថុ Waseda លោក  Taejun បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកនៅ  Morgan Stanley ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការនៅ Unison Capital ។​ ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ លោក Taejun បានបង្កើតអង្គការ Living in Peace ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅឆ្នាំ ២០០៧ និងបានបង្កើតមូលនិធិវិនិយោគមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ។ លោក Taejun បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន ​Gojo នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤​ ហើយបានដឹកនាំការរីកចម្រើនរបស់ ក្រុមហ៊ុន រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិ ។ លោកគឺជា ​Global Shapers នៃវេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងជាសមាជិកស្ថាបនិកក្មេងជាងគេរបស់ Endeavour Japan ។​ ទស្សានាវដ្តីហាវឺដពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន បោះពុម្ភផ្សាយ បានជ្រើសរើសលោកជានាយកប្រតិបត្តិល្អបំផុតទាំង ២០​ ដែលមានអាយុក្រោម ៤០ឆ្នាំ ។ លោកគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅចំនួន ៩ក្បាល ដែលជាអ្នកបញ្ចប់ការរត់ម៉ារ៉ាតុងចម្ងាយ ១៦៤៨ គីឡូម៉ែត និងជាអ្នកការ៉ាតេដូ ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ ។ លោក Taejun ស្ទាត់ជំនាញភាសាជប៉ុន កូរ៉េ និងភាសាអង់គ្លេស ។

លោក ប៉ា ប៉ុណ្ណរិទ្ធី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ប៉ា ប៉ុណ្ណរិទ្ធី គឺជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជានាយកប្រតិបត្តិនៅម៉ាក់ស៊ីម៉ា ។ គាត់បានចូលរួមជាមួយម៉ាក់ស៊ីម៉ា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ ។ មុននេះ លោក ជាជំនួយការ គណនេយ្យនៅ LWS (1998 – 2000) ជាប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ នៅធនាគារ ពាណិជ្ជប៉ាស៊ីហ្វិក (១៩៩៥​ – ១៩៩៨) និងជាអនុប្រធានការិយាល័យឥណទានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅខេត្តកំពត (១៩៨០ – ១៩៩៥) ។​ លោក រិទ្ធី បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារនៃកម្ពុជា និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង

ពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ លោក រិទ្ធី អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរបានយ៉ាងល្អ ។

លោក រិទ្ធី ជាមនុស្សមានបេះដូងដឹកនាំក្រុមរបស់លោក ដោយក្តីស្រលាញ់ តម្លាភាព និងភាពមឺងម៉ាត់ នៅពេលដែលត្រូវការ ។

កញ្ញា Ewa Janikowska

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

លោកស្រី អ៊ីវ៉ា គឺជាហានិភ័យផ្នែកធនាគារ អភិបាលកិច្ច និងសវនករផ្ទៃក្នុងដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងតួនាទីប្រតិបត្តិ និងប្រឹក្សាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្តោតលើប្រតិបត្តិការ គុណភាព ហានិភ័យ ការអនុលោមតាម និងការគ្រប់គ្រងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ នាងបានផ្តល់សេវាកម្មដល់ក្រុមហិរញ្ញវត្ថុធំៗ និងក្រុមហ៊ុនហាងតូចៗ ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ។
នាងក៏បានធ្វើការឱ្យអង្គភាពសាធារណៈ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ អ្នកកាន់សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យសហគ្រាស COSO ERM ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ISO 31000 និងអ្នកត្រួតពិនិត្យការក្លែងបន្លំ CFE ដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងបារាំង។

លោក SANJAY GANDHI

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក SANJAY GANDHI គឺជា CPA មកពីប្រទេសឥណ្ឌា ។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោក នៅឆ្នាំ ១៩៩១ ជាមួយ AF Ferguson ដែលជាក្រុមហ៊ុនសវនកម្មចំណាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា (ដៃគូររបស់ Deloitte ឥណ្ឌា)។ បន្ទាប់មកលោកបានដឹកនាំក្រុមធនាគារសាជីវកម្ម នៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌា អស់រយៈពេល ៨ឆ្នាំ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣តទៅ លោកបានធ្វើការផ្តាច់មុខក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយទទួលបានជំនាញ លើគ្រប់វិស័យនៃប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានអនុវត្តការវាយតម្លៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជិត ១៥០ នៅ២៥ ប្រទេសនៅអាស៊ី អាហ្រិ្វក និងអឺរ៉ុបខាងកើត ដែលភាគច្រើនសម្រាប់ការវាយតម្លៃរបស់ Planet និង M-CRIL ។ នៅ M-CRIL លោកបានដឹកនាំក្រុមផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ជានាយក (ការវាយតម្លៃ) ។ គាត់បានបណ្តុះបណ្តាលនិងណែនាំ អ្នកវិភាគឥទាន និងការវាយតម្លៃជាច្រើននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោក ។ លោកក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដល់បុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរ ។ នៅឆ្នាំ ២០១៣ លោក​ Gandhi គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា​ ។ បទពិសោធន៏រួម ២៤ឆ្នាំ ក្នុងការធ្វើសវនកម្មធនាគារសាជីវកម្ម និងធ្វើការជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយអោយលោក Gandhi មានភាពស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះ ។ លោក Gandhi គឺជា​សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Gojo និងខូអិលធីឌី និងដឹកនាំការផ្គត់ផ្គង់ នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយភាពក្លាហាន និងគំនិងផ្តួចផ្តើមកែលម្អប្រតិបត្តិការសម្រាប់ គ្រឹហស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូរ ។

លោកChristophe Forsinetti

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

សហគ្រិនសៀរៀលដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាង 10 នៅទូទាំងផ្នែកវិនិយោគ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន GL Finance ដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុនជួលឈានមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយបើកសាខាចំនួន 250 ជាមួយនឹងបុគ្គលិកចំនួន 800 នាក់ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។ នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Strategic Hospitality REIT ដែលជារថយន្តតម្លៃ 150 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនប្រទេសថៃ។ គាត់មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស។